• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Głusk - Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

Pomnik nagrobny

Pomnik nagrobny

Pomnik żeliwny na prostokątnym postumencie, na którym inskrypcja nagrobna: „Ś.p. Feliksowi Strojanowskiemu, żył lat 43, zmarł 25 marca 1884 r. i synowi Stasiowi, żył 14 miesięcy, zmarł 22 listopada 1856 r., pozostała żona i dzieci”. Wyżej profilowany cokół, nad nim girlanda kwiatowa ujęta po bokach wolutami. Nad nią w tondzie gorejące serca. Wyżej postacie uskrzydlonych aniołów, jeden z Dzieciątkiem, drugi z kielichem. Nad nimi krzyż łaciński, ażurowy z motywami owocowych girland, głosami zbóż, wolutami, esownicami, z postacią świętego na przecięciu ramion, ustawionego w arkadzie, z punttem u stóp i gołębicą w zwieńczeniu. Na krańcach ramion u krzyża uskrzydlone główki anielskie. Krzyż otoczony żeliwnym płotkiem o motywach geometrycznych.

Polichromia kościoła

Polichromia kościoła

Utrzymana w kolorystyce błękitów, szarości, czerwieni, bieli i barwy kremowej, pokrywająca całą nawę i sklepienie kościoła. Przewaga ornamentyki abstrakcyjnej, roślinnej, stylizowanej, nawiązującej do sztuki ludowej, z elementami nurtu historyzmu narodowego. Ściany, prawie do połowy wysokości pokryte pseudooponami, których desenie tworzą stylizowane motywy, dołem całość obiega pas frędzli, górą ciągły ornament utworzony z rytmicznie powtarzających się motywów roślinnych. W prezbiterium oraz przejściu do nawy, powtarzający się motyw orłów przepasanych biało-czerwoną flagą. Ściany nad oponami pokryte deseniem geometrycznym, utworzonym z krzyży równoramiennych, a w absydzie prezbiterium także z koron. Ponad oponami na ścianach bocznych ramion transeptu i prezbiterium – obrazy o tematyce religijnej. W ramieniu północnym: od zachodu Narodziny Dzieciątka Jezus, , od wschodu Ucieczka do Egiptu. W ramieniu południowym , od wschodu – Jezus z Marią Magdaleną, od zachodu Chrystus Uzdrawiający Chorego. W prezbiterium, na ścianie południowej Matki przyprowadzające dzieci do Chrystusa, na ścianie północnej – Chrystus Nauczający. Na sklepieniu absydy- przedstawienie Boga Ojca. Na kolebce w przejściu z prezbiterium do nawy, w owalu Agnus Dei.

Kościoły - lokalizacja na mapie