• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Wysokie - Kościół pw. św. Michała Archanioła

Ołtarz główny

Ołtarz główny

Po drugiej wojnie światowej wymieniono mensę ołtarzową dzięki funduszom przekazanym przez braci Tadeusza i Andrzeja Hałasów z Wysokiego. Obrazy w ołtarzu namalował W. Turewicz. Ołtarz drewniany, przyścienny, architektoniczny jednokondygnacjowy, pięcioosiowy ze zredukowaną mensą, swym kształtem nawiązujący do przekroju gotyckiego kościoła. Zasadniczą część ołtarza stanowi nastawa, na osi której płytka, zamknięta ostrołukową niszą z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej w szerokiej, złoconej ramie. Szczyt ramy wieńczy uskrzydlona głowa anielska. Ta część nastawy ujęta jest dwoma wiązkami kanelowych kolumn, zwieńczonych pinaklami z żabkami. Na zasuwiee umieszczony jest obraz świętego Michała Archanioła. Wnękę ołtarzową poprzedza tabernakulum ośmioboczne, ze ściankami artykułowanymi ostrołukowo zamkniętymi blendami, zwieńczony attyka z niewielkimi pinaklami z żabkami. Centralna część nastawy flankowana jest ostrołukowo zamkniętymi wnękami, w których ustawione są pełnopostacieowe rzeźby przedstawiające świętego Mikołaja i świętego Kazimierza, osadzone na cokołach. Zewnętrzne skraje wnęk podkreślone są czworobocznymi kolumnami, zwieńczonymi pinaklami z żabkami. Skrajne osie nastawy ołtarzowej wyznaczają drzwi, zamknięte ostrołukowymi szczytami, z kwiatonem na osi oraz krawędziami pokrytymi dekoracją w formie uschniętej  wici roślinnej. W zwieńczeniu ołtarza rzeźba przedstawiająca świętego Kazimierza Królewicza, flankowana dwoma postaciami stojących aniołów z rozpostartymi skrzydłami. Wnęki, w których osadzone są rzeźby, zaakcentowane pinaklami z żabkami.

Ołtarz boczny prawy

Ołtarz boczny prawy

Ołtarz drewniany, przyścienny, architektoniczny, jednokondygnacjowy, trójosiowe. Mensa nieco wysunięta, z trójdzielnym antepedium, na osi którego dekoracja w formie serca na tle liścia. Boczne pola antepedium zdobione stylizowanymi wnękami, ujętymi fryzami arkadowymi. Predella ołtarzowa w uproszczonej formie, zredukowana do niemal płaskiej ścianki łączącej mensę z nastawą. Na osi retabulum znajduje się ostrołukowo zamknięta wnęka, w której umieszczony jest obraz świętego Franciszka zdejmującego Chrystusa z krzyża. Część centralna retabulum flankowana jest skrzydłami, pokrytymi dekoracją w formie ostrołukowych blend. Podłucza skrzydeł podkreślone są ażurowym fryzem arkadowym. Ołtarz zwiększony jest wysmukłą, ażurową wieżą, ujętą schodkowo opadającymi czworobocznymi pinaklami. Pinakle z lewej strony połączone są niewielkim rzędem ornamentu gwiazdkowego.

Ołtarz boczny – lewy

Ołtarz boczny – lewy

Obraz umieszczony w ołtarzu - zapewne przeniesiony został z cerkwi prawosławnej, jak można domniemywać na podstawie pokrywających go napisów cyrylicą. Pierwotnie na mensie ołtarza stało tabernakulum, obecnie niezachowane. Ołtarz drewniany, przyścienny, architektoniczny, jednokondygnacjowy, trójosiowy. Mensa nieco wysunięta, z trójdzielnym antepedium, na osi którego dekoracja w formie czteroliścia ujętego  blendami. Predella ołtarzowa w uproszczonej formie, zredukowana do niemal płaskiej ścianki, łączącej mensę z nastawą. Na osi retabulm znajduje się ostrołukowo zamknięta wnęka, w której umieszczony jest obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, zapewne przeniesiony z bliżej nieznanej cerkwi prawosławnej. Dolna krawędź wnęki wyznacza fryz z ostrołukowo zamkniętych arkadek. Część centralna retabulum flankowana jest skrzydłami pokrytymi dekoracją w formie ostrołukowych blend. Podłucza wnęki oraz skrzydeł podkreślone są fryzem arkadowym. Zwieńczenie ołtarza w kształcie wysmukłej, ażurowej wierzy, ujętej schodkowo, opadającą pseudoattyką artykułowana czworobocznymi pinaklami.

Kościoły - lokalizacja na mapie