• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

O Projekcie

Digitalizacja najcenniejszych zbiorów należących do Archidiecezji Lubelskiej wraz z ich udostępnieniem w sieci- IV etap

Zadanie stanowi czwarty etap kwerendy "białych kart zabytków" wraz z ich odwzorowaniem cyfrowym oraz digitalizacją najcenniejszych zabytków ruchomych (obrazów, kielichów, ornatów, rzeźb, ikon itp.) należących do kościołów Archidiecezji Lubelskiej. Proces weryfikacji aktualnego zasobu i stanu zabytków jest wręcz konieczny, aby stworzyć cyfrową bazę zabytków (opis + zdjęcie) udostępnianą w Internecie za pomocą systemu SeAK, stworzonego w ramach dotacji z Unii Europejskiej. Stworzenie bazy zdigitalizowanych zabytków umożliwi ich ponowne wykorzystanie zarówno do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych jak również i naukowych. Dzięki powyższym działaniom, najbardziej zniszczone zabytki trafią do renowacji.

Poprzednie etapy powyższego zadania udowodniły, jak ważną rolę spełnia kwerenda i digitalizacja zabytków Archidiecezji Lubelskiej. W wyniku prac odkryto ponad 300 nieujętych w żadnym spisie zabytków min. porcelany huculskiej, ikon, kutych krzyży nagrobnych czy obrazów Nikifora.

W ramach zadania - w pierwszym roku zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych 400 zabytków ( w 13-u kościołach), w drugim roku – 400 zabytków (w 13-u kościołach), a w trzecim - 441 (również w 13-u kościołach).

 

 


Logo MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

 

Archidiecezja Lubelska kończy realizację projektu pn. „Kościoły Lubelszczyzny na Gigapanoramach” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizowany jest on w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2019, a skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Strategicznym celem programu jest opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Zwiększenie dostępności opracowanych i zdigitalizowanych zbiorów, przy zastosowaniu atrakcyjnych form ich prezentacji, jakim w tym wypadku są gigapanoramy, ma na celu przełamywanie barier w dostępie do dóbr kultury, w tym w dostępie do kultury dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych cyfrowo.

Dzięki dużemu przybliżeniu fotografowanych obiektów, oglądający może zobaczyć szczegóły, które nie są możliwie do dostrzeżenia „gołym okiem” np. sklepień kościołów czy zbioru fresków o złożonym układzie i symbolice.

Digitalizacja zasobów kościelnych dotyczy trzech kościołów na terenie Lubelszczyzny:  Archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie, Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego należącego do zespołu Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie oraz kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym.

Gigapanoramy lotnicze przedstawiają fotografowany obiekt z wysokości i obejmują całe kompleksy budowli sakralnych, w tym kościoły, bramy, furty, otaczający drzewostan, cmentarze przykościelne, domy kościelne, ogrodzenia, mury itp. Oglądający może dokładnie obejrzeć plan całego kompleksu, którego nie jest w stanie dojrzeć z dołu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zwiedzający może w pełni poczuć atmosferę odwiedzanych obiektów, a co najważniejsze poznać je z każdej strony.

Wszystkie gigapanoramy uzupełnione są opisami sfotografowanych obiektów.

Całe przedsięwzięcie polegające na digitalizacji obiektów sakralnych, z wykorzystaniem gigapanoram, może uczynić kościół jeszcze bardziej otwartym dla swoich wiernych, jak również umożliwić pogłębienie wiedzy o sztuce i architekturze najważniejszych i najbardziej płodnych epok, których dzieła przeplatają się nawzajem w wyżej wymienionych obiektach sakralnych.

 

 

Źródło: https://archidiecezjalubelska.pl/blog/koscioly-lubelszczyzny-na-wirtualnych-gigapanoramach/