• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Krężnica Jara - Kościół pw. św. Floriana

Puszka na komunikanty

Puszka na komunikanty

Puszka w formie kielicha z pokrywką składającą się z czary i podstawy, złożonej z trzonu i stopy kolistej, z cokolikiem zakończonej talerzem. Płaszcz pokryty dekoracją o motywach roślinnych; trzon składa się z owoidalnego nodusa ujętego od góry i dołu podwójnymi pierścieniami i talerzykami. Nodus pokryty dekoracją z liści palmowych, w które wplecione są stojące postacie aniołów. Czara szeroka, z lekko wywiniętym ku górze płaszczem, ujęta sięgającym 2/3 wysokości koszyczkiem. Koszyczek pokryty dekoracją o motywach roślinnych w formie wici, między którą wplecione głowy aniołów z rozpoztartymi skrzydłami. Wnętrze czary złocone; pokrywka w kształcie spłaszczonego dzwonu zakończonego kulą, na której krzyż. Płaszcz pokrywki zdobiony dekoracją o motywach analogicznych jak na stopie. Na stopie od wewnątrz sygnatura: Norblin - Warszawa nr 1624.

Prospekt organowy

Prospekt organowy

Prospekt organowy kryjący dwunastogłosowe organy, symetryczny; składa się z siedmiu różnej wielkości segmentów osadzonych na wspólnym cokole. Cokół , zwieńczony profilowanym gzymsem. Pod cokołem uskrzydlone główki anielskie. Na osi prospektu segment wy kształcie filara z kolumną, zwieńczone niepełnym gzyms owaniem z fryzem kostkowym. Na filarze rzeźba przedstawiająca stojącą postać Chrystusa. Flankujące segment centralny skrzydła boczne, narastająco łączą się z największymi skrajnymi segmentami również w kształcie filarów z półkolumnami. Filary zwieńczone analogicznym gzymsowaniem, jak na osi głównej. Stoją na nich rzeźby przedstawiające aniołów grających na flecie i piszczałce. Skrajny filary flankowane dekoracją w typie rocaille. Krawędzie prospektu podkreślone złocistą farbą.

Kościoły - lokalizacja na mapie