• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Kłodnica - Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Chrzcielnica

Chrzcielnica

Przeniesiona ze starego drewnianego kościoła. Chrzcielnica drewniana, polichromowana typu kielichowego. Wszystkie elementy konstrukcyjne na całej wysokości chrzcielnicy w planach sześciokątnych. Na niskim szerszym cokole trzon ujęty w narożach odsadzkami o formie skarp architektonicznych podtrzymujących konsolki o półkolistym wykroju. Spłaszczony pas gzymsu ujmujący od dołu płyciny. Pokrywa czasy szersza, spłaszczona, zwieńczona szyszką na cokoliku. Misa okrągła miedziana.

Chrzcielnica
Chrzcielnica
Chrzcielnica
Chrzcielnica
Chrzcielnica
Chrzcielnica
Chrzcielnica
Chrzcielnica
Chrzcielnica
Chrzcielnica

 

Kościoły - lokalizacja na mapie