• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Kłodnica - Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

Obraz olejny na desce, w złoconych ramach, umieszczony w ołtarzu bocznym z prawej strony. Utrzymany w typie Hodegetrii wizerunek, ukazuje Marię w przedstawieniu frontalnym w półpostaci, z podniesioną lekko w prawą stronę dłonią wskazującą na siedzącego na jej lewym przedramieniu Chrystusa. Jego głowa zwrócona jest na wprost, a prawa ręka podniesiona w geście błogosławieństwa. Postacie o ciemnej karnacji i linearnym modelowaniu twarzy i rąk. Szaty Maryi i Jezusa pełne przepychu, są naśladownictwem sukni diamentowej z klejnotami, którą otrzymał w XVII/XVIII wieku obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, stanowiącej pierwowzór dla późniejszych kopii. Korony na głowach postaci podtrzymywane przez anioły, wokół koliste nimby. W górnych narożach przedstawienia o treści i formie analogicznej jak na srebrnych blachach obrazu jasnogórskiego.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Kościoły - lokalizacja na mapie